Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για διάφορα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που θα αρχίσουν τον Ιανουάριο του 2012. Η τελευταία μέρα υποβολής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Γραφείου Μεταπτυχιακών Σπουδών. Αιτήσεις μπορείτε να βρείτε εδώ.