Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοίνωσε ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων για μετεγγραφές (εξωτερικές και εσωτερικές) και για απόκτηση δεύτερου πτυχίου με έναρξη φοίτησης το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-13 (Σεπτέμβριος 2012), αρχίζει από τη Δευτέρα, 7 Μαΐου 2012 μέχρι και την Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012.
 
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο για τα πιο κάτω Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου, τα οποία διαθέτουν περιορισμένο αριθμό κενών θέσεων:
 • Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών
 • Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • Βιολογικών Επιστημών
 • Μαθηματικών και Στατιστικής
 • Πληροφορική
 • Φυσική
 • Βιολογική Χημεία
 • Χημεία Τροφίμων και Περιβάλλοντος
 • Χημεία Υλικών
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
 • Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
 • Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας-Κλασικές Σπουδές
 • Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας-Φιλοσοφία
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα έντυπα αιτήσεων κάνοντας κλικ εδώ. Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22 89 4021 ή/και  22 89 4041. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας από  τη Δευτέρα, 7 Μαΐου 2012 μέχρι και την Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012 ή να σταλούν ταχυδρομικώς (με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και τις 25 Μαΐου 2012) στη διεύθυνση Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Λεωφ. Πανεπιστημίου 1, 2109 Αγλαντζιά, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία Κύπρος.