Η Θέση του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου για το μέλλον του προγράμματος «Νεολαία σε Δράση»

Στις 23 Νοεμβρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το νέο ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, με τίτλο "Erasmus for All”. 
 
Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου χαιρετίζει τη σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού για τα μελλοντικά προγράμματα, την επικέντρωση σε ορισμένους βασικούς τομείς, καθώς και την προσπάθεια για διασφάλιση της αποφυγής αποκλεισμών. Ωστόσο, το γεγονός ότι το κέντρο βάρους εστιάζεται κυρίως στους τομείς της τυπικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, προβληματίζει τις οργανώσεις νεολαίας, καθότι οι θεμελιώδεις αξίες της εργασίας των νέων και η ανεξαρτησία της πολιτικής για τη νεολαία τίθενται σε κίνδυνο. Ως εκ τούτου, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι ικανοποιητική. Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου στηρίζει σταθερά  το αίτημα για ύπαρξη ενός ξεχωριστού, ανανεωμένου Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση».
 
Το πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» είναι το μοναδικό πρόγραμμα της ΕΕ που παρέχει υποστήριξη στο έργο των νέων, στη μη τυπική εκπαίδευση και στις οργανώσεις νεολαίας στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα διασφαλίζει και αποτελεί μια ορατή πρωτοβουλία στον τομέα της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη νεολαία, και τη συνέχιση της ποικιλομορφίας, της ποιότητας και του μοναδικού χαρακτήρα του έργου για τη νεολαία μακροπρόθεσμα.
 
Ο ρόλος των οργανώσεων νεολαίας στην ανάπτυξη των νέων και των δεξιοτήτων τους, αλλά και στην ενίσχυση της συμμετοχής τους στην κοινωνία και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, είναι σημαντικός και θα πρέπει να συνεχίσει να τυγχάνει στήριξης. Εξάλλου, καθότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θέτει ως στόχο και αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στο δημοκρατικό βίο της Ευρώπης, θεωρούμε απαραίτητη τη διατήρηση της διάστασης της συμμετοχής των νέων, στα όποια νέα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης. 
 
Για επίτευξη του πιο πάνω στόχου, ένα ισχυρό πρόγραμμα θα πρέπει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των νέων στο δημοκρατικό βίο και να αναγνωρίσει ότι οι δημοκρατικές οργανώσει νεολαίας, ηγούμενες από τη νεολαία και βασισμένες στον εθελοντισμό, αποτελούν απαραίτητο μέσο για την υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής του πολίτη και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των νέων, τόσο για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας όσο και για την ενεργό και χωρίς αποκλεισμούς ευρωπαϊκή κοινωνία. 
 
Το πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» και οι προκάτοχοί του υποστήριξαν τις οργανώσεις νεολαίας ώστε να συμβάλουν σε ουσιαστική αλλαγή για τους νέους της Ευρώπης. Ο αντίκτυπος του προγράμματος Νεολαία σε Δράση για τους νέους είναι μεγαλύτερος από ό, τι αυτός οποιουδήποτε άλλου ευρωπαϊκού προγράμματος. Η επένδυση στη νεολαία και στις Οργανώσεις νεολαίας είναι ένας εξαιρετικά οικονομικά αποδοτικός τρόπος για επίτευξη, με περιεκτικό τρόπο, των στόχων της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της καινοτομίας, της κοινωνικής ένταξης και της βιώσιμης ανάπτυξης. 
 
Κατά την περίοδο 2007-2013, το πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» παρείχε σε περίπου 1.000.000 νέους Ευρωπαίους την πολύτιμη εμπειρία της μη τυπικής μάθησης και τη δυνατότητα για κινητικότητα, ενισχύοντας έτσι την κοινωνική και πολιτική τους συμμετοχή, καθώς και το αίσθημα ευθύνης και τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους.
 
Το Πρόγραμμα "Νέα Γενιά σε Δράση” δεν πρέπει να χάσει την εστίαση στα στοιχεία εκείνα που καθιστούν τη νεολαία και τις οργανώσεις της μοναδικές και ιδιαίτερες. Ως εκ τούτου, ζητούμε ένα πρόγραμμα ανεξάρτητο, που θα παρέχει αειφόρο υποστήριξη στις ευρωπαϊκές οργανώσεις νεολαίας, στη μη τυπική μάθηση και στην εργασία των νέων.

Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Σπουδές Φύλου από το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Σπουδές Φύλου σε επίπεδα μάστερ και διδακτορικού. Το πρόγραμμα συντονίζεται από την Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ για την Ισότητα και Ενδυνάμωση των Φύλων και το Κέντρο Σπουδών Φύλου του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
Το πρόγραμμα αρχίζει το Σεπτέμβριο του 2012 και θα προσφέρεται στην Ελληνική γλώσσα και σε προσεχή εξάμηνα και στην Αγγλική γλώσσα.
 
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Σπουδές Φύλου είναι διεπιστημονικό και απευθύνεται σε απόφοιτους από διάφορους τομείς και σχολές, όπως Εκπαίδευση, Φιλολογία, Ψυχολογία, Νομική, Κοινωνιολογία, Οικονομικά, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνία, και Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου του 2012.  Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 31η Μαρτίου 2012.
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες της Έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ και του Κέντρου Σπουδών Φύλου.

Διαγωνισμός Επιχειρησιακού Σχεδίου CyEC 2012

Ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας Κύπρου, CyEC, είναι ένας διαγωνισμός επιχειρηματικού σχεδίου, που διοργανώνεται σε ετήσια βάση από το 2003. Στοχεύει στην καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος μεταξύ των νέων επιστημόνων σε Κύπρος και έχει ως πρόκληση να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε πραγματικές επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις κορυφαίες εταιρείες του αύριο. Πάνω από 100 ομάδες έλαβαν μέρος στις ετήσιες διοργανώσεις μέχρι σήμερα. Στα επτά χρόνια της ιστορίας του, απόφοιτοι έχουν ξεκινήσει με επιτυχία τις νεοσύστατες εταιρείες, μερικές με σημαντικές επενδύσεις και έσοδα.
 
CyEC είναι ανοικτός σε ομάδες από επιστήμονες και ερευνητές που επιθυμούν να μετατρέψουν τις καινοτόμες ιδέες τους σε επιχειρηματικά σχέδια για την έναρξη της ηγετικής εταιρειών υψηλής τεχνολογίας του αύριο. Αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων για νέα ταλέντα και να τους προσφέρει μια μοναδική εμπειρία μέσα από μια διαδικασία μάθησης. Παρά το γεγονός ότι τα χρηματικά βραβεία δίνονται μόνο στους τρεις πρώτους νικητές, όλοι οι συμμετέχοντες θεωρούνται νικητές, όπως ο CyEC είναι κατά κύριο λόγο για μια εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εκτεθούν σε πιθανούς επενδυτές που μπορεί να βρουν τις επιχειρηματικές προτάσεις τους ελκυστικές και να αξίζουν οικονομικής και άλλης στήριξης.
 
Οι συμμετέχοντες στο CyEC πρέπει να σχηματίσουν ομάδες με συμπληρωματικές δεξιότητες για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων για μια υψηλής τεχνολογίας νεοσύστατη εταιρεία. Προηγούμενη εμπειρία στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων δεν είναι απαραίτητη. Μια κριτική επιτροπή από έμπειρους επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς και επενδυτές αξιολογούν τα επιχειρηματικά σχέδια και θα επιλέξουν τους νικητές. Η προθεσμία των αιτήσεων έχει οριστεί μέχρι τις 19 Μαρτίου 2012. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

Νέο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα με θέμα: Πολιτική Υγείας & Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρο θα προσφέρει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με θέμα Πολιτική Υγείας & Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας. Σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι η προσφορά εξειδικευμένων γνώσεων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων και στάσεων σε ένα εύρος επιστημονικών θεμάτων Πολιτικής Υγείας.
 
Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο κυρίως για στελέχη του ευρύτερου τομέα της υγείας, με ενδιαφέρον εστιασμένο σε θέματα Πολιτικής Υγείας, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ηγεσίας. Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Προσφέρεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και είναι το μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε θέματα πολιτικής υγείας σε Ελλάδα & Κύπρο.
 
Απευθύνεται κυρίως σε:
 • Πτυχιούχους Πανεπιστημιακών Σχολών/Τμημάτων συναφών με το περιεχόμενο του προγράμματος.
 • Στελέχη Μονάδων Υγείας, Υπηρεσιών, Οργανισμών και Εταιρειών Ασφάλισης και Υγείας του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 • Άλλους πτυχιούχους με ενδιαφέροντα σε επιμέρους πτυχές της πολιτικής υγείας.
Η γλώσσας διδασκαλίας είναι η Ελληνικά και το σύνολο των διδάκτρων για την ολοκλήρωση του προγράμματος ανέρχεται σε €5.400. Η περίοδος των αιτήσεων λήγει στις 15 Μαρτίου 2012. Αιτήσεις μπορούν να γίνουν μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

Θέσεις για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΤΕΠΑΚ 2011 – 2012

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει αριθμό θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ (MA/MSc/MSN), σε προγράμματα που αρχίζουν τον Σεπτέμβρη του 2012 σε όλα τα τμήματος του πανεπιστήμιου.
 
Σε όλα τα προγράμματα Μάστερ η φοίτηση είναι υποχρεωτική και μπορεί να είναι πλήρης ή μερική.  Τα μαθήματα είναι απογευματινά και βραδινά και το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο κατά τρόπο που να επιτρέπει τη φοίτηση και σε εργαζόμενους φοιτητές.
 
Η γλώσσα διδασκαλίας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων Μάστερ είναι η ελληνική.  Ωστόσο, οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά και την αγγλική γλώσσα για σκοπούς πρόσβασης και αξιοποίησης της σχετικής βιβλιογραφίας. 
 
Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου, που προσφέρονται σε συνεργασία με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard, διδάσκονται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. 
 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν δίδακτρα, το ύψος των οποίων ανά πρόγραμμα (για υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), έχει ως εξής:
 • Προγράμματα Μάστερ στην ελληνική γλώσσα €5.125
 • Προγράμματα Μάστερ του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου (στην αγγλική γλώσσα) €6.000
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Μαρτίου 2012. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Υποβολή Αιτήσεων για Σπουδές στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 2012-2013

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το μοναδικό κατ’ εξοχήν πανεπιστήμιο της χώρας που προσφέρει σπουδές με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι δέχεται αιτήσεις για εισδοχή στα Προγράμματα Σπουδών (πτυχιακά, Μάστερ και διδακτορικά) και τα Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης που θα προσφέρει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 (1 Προπτυχιακό και 13 Μεταπτυχιακά Προγράμματα).
 
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου, μέχρι και την Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012. Αιτήσεις για τα προγράμματα που προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τις 15 Ιουνίου 2012.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν τον ιστοχώρο του ΑΠΚΥ, για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες. Καλούνται, επίσης, προτού υποβάλουν αίτηση, να βεβαιωθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα σπουδών της επιλογής τους, οι οποίες είναι αναρτημένες στον ιστοχώρο του Πανεπιστημίου.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Χρηματοοικονομικής από το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα Χρηματοοικονομικής για το Σεπτέμβριο, 2012: Μάστερ/MSc (25 θέσεις) και Διδακτορικό/PhD (5 θέσεις). Σημειώνεται ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες της Χρηματοοικονομικής έχουν κατατάξει το Πανεπιστήμιο Κύπρου μεταξύ των κορυφαίων 20 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.
 
To Μάστερ Χρηματοοικονομικής απευθύνεται σε αποφοίτους Σχολών Διοίκησης και Οικονομικών, Πολυτεχνικών σχολών, Μαθηματικών, Στατιστικής, κ.ά.  Αριθμός υποτροφιών διατίθεται σε ανταγωνιστικό επίπεδο.  Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 30 Μαρτίου, 2012 στο: Συντονιστή Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Καλλιπόλεως 75, Τ.Κ. 20537, 1678 Λευκωσία.
 
Η αίτηση θα περιλαμβάνει α) βιογραφικό σημείωμα, β) φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων ή βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης, γ) αναλυτική βαθμολογία, δ) σύντομη έκθεση προσωπικών στόχων.  
 
Πληροφορίες δίδονται καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8:00 – 14:00 στο τηλέφωνο 22-893636/3650/3605.

Νέο Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο στην Πύλα

Ακόμη ένα νέο ιδιωτικό πανεπιστήμιο θα αρχίσει την λειτουργία του στην Κύπρο από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Την εγγραφή του “University of Central Lancashire, Cyprus (UCLan Cyprus)” στο Μητρώο των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης. 
 
Το εν λόγω πανεπιστήμιο θα είναι προϊόν συνεργασίας μεταξύ του αγγλικού University of Central Lancashire και της κτηματομεσιτικής εταιρείας Chasapis Developers, η οποία δραστηριοποιείται στη Λάρνακα και οι εγκαταστάσεις του θα ανεγερθούν στην Πύλα, με μορφή Πανεπιστημιούπολης. Το Πανεπιστήμιο θα αρχίσει την λειτουργία του με τρεις σχολές, School of International Business and Management, International Law School και School of Computing and Maths. Στις εν λόγω σχολές θα περιλαμβάνονται τα πιο κάτω προγράμματα:
 • BA(Hons) Business Administration
 • BA(Hons) Accounting and Finance
 • MBA
 • MSc Marketing
 • MA Teaching English to Speakers of other Languages (TESOL)
 • Law LLB
 • Law LLM
 • Law Graduate Diploma
 • BSc (Hons) Mathematics 
 • BSc (Hons) Computing
Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει καθορίσει ως ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του Ιδιωτικού Πανεπιστημίου την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2012-13, νοουμένου ότι το ίδρυμα θα εξασφαλίσει την Αρχική Άδεια Λειτουργίας σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 15 των Περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμων 2005 έως 2011.

37.000 οι Άνεργοι τον Ιανουάριο 2012

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιανουαρίου 2012, έφτασε τα 37.102 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιανουάριο 2012 αυξήθηκε στα 32.262 πρόσωπα σε σύγκριση με 31.455 τον προηγούμενο μήνα. 
 
Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2011 σημειώθηκε αύξηση 8.188 προσώπων ή 28,3% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (αύξηση 1.706 ανέργων), των κατασκευών (αύξηση 1.605), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (αύξηση 1.352), της μεταποίησης (αύξηση 1.005), της δημόσιας διοίκησης (αύξηση 737), καθώς επίσης και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας όπου σημειώθηκε αύξηση 342 ανέργων.

Στο 9.3% η Ανεργία τον Δεκέμβριο 2011

Τα σημερινά στοιχεία της Eurostat έχουν δείξει το μέγεθος του προβλήματος της ανεργίας στην Κύπρο, η οποία με τον δεύτερο ταχύτερο ρυθμό αύξησης μετά την Ελλάδα, έφτασε στο 9,3% το Δεκέμβριο του 2011, το χειρότερο έτος στην αγορά εργασίας από το 1974. Δυστυχώς το 2012 ξεκινά με πολύ άσχημους οιωνούς αφού η τάση των απολύσεων του τελευταίου τριμήνου όχι μόνο δεν λέει να σταματήσει αλλά αναμένεται να συνεχιστεί μέχρις ότου ανακάμψει η οικονομία.
 
Σύμφωνα λοιπών με νέα στοιχεία της Eurostat, το Δεκέμβριο το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε στο 9,3% έναντι 9% το Νοέμβριο του ιδίου έτους και 6,1% το Δεκέμβριο του 2010. Όπως είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενα δημοσιεύματα μας, το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οι νέοι, αφού το ποσοστό των νέων ανέργων κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο 25,8%. Το ποσοστό των ανέργων ανδρών στην Κύπρο ανήλθε το Δεκέμβριο του 2011 στο 9,5% από 9,2% το Νοέμβριο, ενώ των γυναικών στο 9,1% από 8,8% τον προηγούμενο μήνα. 
 
Σε αντίθεση με την Κύπρο, σε ΕΕ και ευρωζώνη η ανεργία παρέμεινε σε σταθερά επίπεδα αφού το ποσοστό της ανεργίας παρέμεινε στην ΕΕ στο 9,9% το Δεκέμβριο και το Νοέμβριο και στην ευρωζώνη στο 10,4% και στους δύο μήνες. Ο αριθμός των ανέργων υπολογίζεται στα 23,8 εκ. στο σύνολο της ΕΕ με τα 16,5 εκ. στην ευρωζώνη. Η τριάδα με τα μικρότερα ποσοστά συμπεριλαμβάνει την Αυστρία (4,1%), την Ολλανδία (4,9%) και το Λουξεμβούργο (5,2%). Αντίθετα, το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζει η Ισπανία (22,9%), η Ελλάδα (19,2% τον Οκτώβριο 2011) και η Λιθουανία (15,3% τρίτο τρίμηνο 2011).